Umělecká škola pro velké i malé talenty

Naše hudební a výtvarné obory jsou tu pro všechny, kteří rádi zpívají, hrají na nástroj, kreslí, tvoří nebo se teprve chystají se tomu věnovat.

O škole

A je tu i pro ty, kteří by rádi působili v umělecké sféře a hledají základ svého dalšího profesního směřování. Učitelé jsou spolehlivým a láskyplným průvodcem na cestě, kdy dítě a později mládež i dospělý člověk objevují svět a jsou konfrontování s realitou.

V obou vyučovaných oborech se děti učí trpělivosti, píli, opakování a spolupráci. Překonávají své hranice a vystupují veřejně. Zažívají úžasné i těžké chvíle a hledají vlastní způsob projevu. Stávají se hudebníkem či výtvarníkem, a plní si tak své sny.

Na základě odborného a přátelského přístupu žáci obstávají sami před sebou a rozvíjejí svá nadání.

Školním rokem 2022/2023 se v ZUŠ Allegro vzdělává 130 žáků.

Přednosti

Rodinný charakter školy s úzkou vazbou učitel — žák, učitel — rodičžák — žák.

Aprobovanost učitelského sboru, který využívá moderní metodiky.

Moderní ateliér VV a učebna HV v Nové Včelnici, výborné zázemí na ZŠ ve Strmilově.

Prezentace dosažených výsledků na soutěžích, koncertech tematických, absolventských i výročních, charitativních akcích, vše vždy v propojení s výtvarným oborem (dva obory = jedna škola).

Hudební i výtvarnou činnost jako protipól k technokratickému vzdělávání a možnost tvůrčího růsturadosti z objevování nového.

Studiem žák získá

Ucelené vzdělání ve zvoleném oboru.

Absolventské vysvědčení v 7. ročníku studia I. stupně a ve 4. ročníku II. stupně.

Kvalitní a odbornou přípravu pro přijímací řízení na střední nebo vysokou školu, kde se přijímací řízení koná na základě talentové zkoušky (nemusí se vždy jednat o konzervatoře a umělecké školy, ale například pedagogické školy, zdravotnické školy — zubní laboranty, umělecké kováře či truhláře…).

Naše obory a jejich předměty

Vyučované předměty v hudebním oboru

  • Sólový populární zpěv
  • Sborový zpěv
  • Hra na klavír
  • Hra na akordeon

Vyučované předměty ve výtvarném oboru

  • Výtvarná tvorba (plošná, prostorová) — kresba, malba, grafika, prostorová tvorba se zaměřením na práci s keramickou hlínou
  • Výtvarná kultura

Individuální a kolektivní výuka

  • Individuální výuka hudební obor — hra na klavír, hra na akordeon, sólový populární zpěv
  • Kolektivní výuka hudební obor — sborový zpěv
  • V hudebním oboru se vyučuje hudební teorie s využitím moderních metod i technologií
  • Kolektivní výuka — výtvarný obor

Kontakt

Eliška Palcová dipl. um.
Ředitelka
Eliška Palcová dipl. um.
Zdeňka Jůnová
Výtvarný obor
Mgr. Zdeňka Jůnová
Klavír
Kateřina Tůmová dipl. um.
Michal Mareš, DiS.
Karolína Sládková, DiS.
Jana Šuplerová dipl. um.

Kontaktní formulář

Volitelné
Pobočka
Tyršova 366
378 53 Strmilov
IČ0: 08954283
IZO: 181111624
Bankovní účet: 5879732319/0800