Projektové dny pěveckého sboru ZUŠ Allegro
15. 12. 2022

Projektové dny pěveckého sboru II

Nenechte si ve dnech 28. - 29.1. ujít projektové dny pěveckého sboru ZUŠ Allegro. 

ZUŠ Allegro od 1. 10. 2022 zahájila projekt Šablony I - ZUŠ Allegro (reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001045, který je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu navštíví učitelé kurzy DVPP a budeme realizovat aktivity pro žáky.